Monitoring kanalizácie

monitoring-960-400

 

Monitoring kanalizácie prináša možnosť overiť a presne diagnostikovať havarijné miesto v potrubí, čo v mnohých prípadoch šetrí náklady.

Monitorovacia kamera nahráva farebný záznam, čím získavate komplexný prehľad o stave potrubia a možnosť predchádzať poruchám. Neoddeliteľnou súčasťou monitoringu kanalizácie je aj nahrávka záznamu na DVD a komplexná záverečná správa z monitoringu.

 

Sme NON-STOP pripravení na:

 

zistenie príčiny upchatia kanalizácie
zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí
odstránenie opakovaného upchávanie kanalizácie
monitoring súčasného stavu kanalizácie ako prevencia (napr. pred rekonštrukciou podláh)
zistenie neznámeho zápachu v objekte
zistenie príčiny vlhnutia stien
analyzovať presné miesto zatekania splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
vytyčovanie trasy kanalizácie
vyhľadávanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov kanalizácii
zisťovanie presného spádu kanalizácie
zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí

 

Využívame niekoľko typov špičkových optických kamier značky RIDGID, schopných monitorovať potrubie od DN30 – DN1000.