Čerpanie žúmp a septikov

fekal-960-400

 

Poruchová a havarijná služba pre čistenie žúmp, septikov a čističiek odpadových vôd.

Zabezpečujeme vývozy odpadu fekálnymi vozmi s rozsahom od 1 m3 do 12m3 zo žúmp, septikov, čistiarní odpadových vôd a iných nádrží či suterénov. Disponujeme technikou s rôznymi parametrami a veľkosťou, čo nám umožňuje odčerpávanie odpadu aj z ťažko dostupných miest ( podzemné garáže, historické centrum a pod.).

 

Sme NON-STOP pripravení na:

 

Čistenie kanalizácie
Čistenie žumpy a vývoz žúmp
Čistenie odpadu z autoumyvárok
Čistenie trativodov
Čistenie odpadu z čerpacích staníc
Čistenie lapačov tukov
Vývoz a likvidácia kalu z tukových odlučovačov
Odčerpávanie a čistenie čističiek odpadových vôd
Odčerpávanie zaplavených šácht
Odčerpávanie vody zo suterénu
Odčerpávanie zaplavenej kanalizácie
Čerpanie prečerpávacích staníc