Bezvýkopové opravy potrubia

potrubie

 

Oprava kanalizácie bez zásahu do životného prostredia.

 

Sanácia potrubia je technológia opravy poškodeného potrubia bez nutnosti vykopávania a bez zásahu do životného prostredia. Sanáciou potrubia predlžujeme životnosť a prevádzkyschopnosť potrubia.

 

Výhody bezvýkopovej opravy kanalizácie:

 

žiadne náklady na zemné práce
rýchla a efektívna metóda
vysoká životnosť
ochrana životného prostredia
aplikácia v potrubiach od DN60 –DN400