Naše služby

Krtkovanie

Je elektromechanické čistenie potrubí, WC, umývadiel, sifónov drezov, stúpačiek, dažďových zvodov a pod.

Vysokotlakové čistenie

Čistíme kanalizácie a potrubia rôznymi vysokotlakovými tryskami. Veľká čistiacia sila a účinnosť.

Oprava kanalizácie

Montáž, rekonštrukcia, výkopové i bezvýkopové opravy, prekládky a sanácia kanalizácie.

Čerpanie žúmp a septikov

Vývoz odpadu fekálnymi vozidlami s rozsahom od 1 m3 do 12 m3 zo žúmp, septikov, ČOV a iných nádrží.

Dôverujú nám